Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 597 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wijtske Hendrik Reinders (wed. van Gerrit Hanzes Stoker)
Wilhelmina Martha Hospers
Jacob de Jong

Adres: Appelscha 384 = 442 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd