Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 605 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Sanders van der Duin (weduwnaar)
Jacobjen de Jon
Jan Harmens Aldenhoff
Tjietze de Jong
Popke Bruinsma
Olle Pool
Hendrik de Boer
Albert de Boer

Adres: Appelscha 387 = 445

Nog niet gecontroleerd