Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 616 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gjalt Jans Veenstra
Geertje Pruim (wed. van Roelof Baron)
Bruin de Vries
Jan Veensma
Hendrik Hatzmann

Adres: Appelscha 395 = 455

Nog niet gecontroleerd