Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 626 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Engelina van der Heide (wed. van Jan Geerts Baron)
Woelof Betten
Jan Steven Hofstra
Frouwkje de Vries (wed. van Geert Steg)
Albert Wagt

Adres: Appelscha 462a

Nog niet gecontroleerd