Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 650 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albert van der Woude
Anne Visser
Douwe Brouwer
Hans van Dijk
Sipke Talsma

Adres: Appelscha 423 = 482

Nog niet gecontroleerd