Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 658 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Koning
Jacob Kampen
Sikke Boonstra
Pieter Hofstra
Kornelis Wiebe Kooiker

Adres: Appelscha 432 = 490 = 489 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd