Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 672 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Berend de Jong
Johannes Krol
Jan de Haan
Pieter de Vries
Willem Nijenhuis
Wiebe Herder
Sieger Wiebe Herder
Jan Veensma
Wiebe Oppers

Adres: Appelscha 448 = 505 zie vervolgkaart, onbewoond

Nog niet gecontroleerd