Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 692 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Otte de Jong
Tiemen van Buiten
Jan Posthumus
Hielke Sloterwijk
Folkertje Broekstra (wed. van Abele Steg)
Gelte Lap
Anne de Boer
Jakob van der Hulst

Adres: Appelscha 463 = 522 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd