Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 723 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Sijgers de Vries (weduwnaar)
Blijke van der Bij
Wietze de Jong
Alle Pool

Adres: Appelscha 487 = 549

Nog niet gecontroleerd