Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 784 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jakobje Zijlstra (wed. vam Johannes Kuperus)
Hendrik de Boer
Jan Posthumus

Adres: Appelscha 537 = 601

Nog niet gecontroleerd