Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 789 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sipke de Jong
Jacobje de Jong (wed. van Jan ? van der Duin)
Hendrik de Boer
Johannes Broekstra
Albert Bruinsma
Dieuwkje de Jong (wed. van Renze Herder)

Adres: Appelscha 541 = 605

Nog niet gecontroleerd