Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 799 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Dieuwkje Buist (wed. van Rinke Sipkes Posthuma)
Melle Posthuma
Gerrit Oosterkamp

Adres: Appelscha 551 = 615

Nog niet gecontroleerd