Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 812 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Janke Annes Oldersma (wed.van Jakob Johannes Blaauwijkel)
Hendrik Tjassing
Jan Hoogeveen

Adres: Appelscha 561 = 626

Nog niet gecontroleerd