Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 860 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan de Haan
Pieter de Vries
Sijger de Vries
Sietze Krol
Wiebe Herder
Albert Oosting

Adres: Appelscha 447 = 504 (Zie verolgkaart) Onbewoonbaar verklaard

Nog niet gecontroleerd