Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 2 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd Mulder
Wiebe Dokter
Jacob van der Gaast
Tjitske Wiegersma (wed. Wytse Wijnstra)

Adres: Donkerbroek 1b = 2

Gecontroleerd