Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 4 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries van den Bos

Adres: Donkerbroek 3a

Gecontroleerd