Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 6 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Lenstra (weduwnaar)
Janke Piekeboer

Adres: Donkerbroek 3 = 5

Gecontroleerd