Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 7 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Brandenburg
Hessel Stainhuis
Hinne Posthumus
Bonne Altena

Adres: Donkerbroek 3a = 6

Gecontroleerd