Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 9 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bjintze Kort

Adres: Donkerbroek 5 = 8

Gecontroleerd