Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 10 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Abel Pieters Posthumus
Arend Dijkstra

Adres: Donkerbroek 6 = 9

Gecontroleerd