Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 11 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Westerhof
Jan Remmelt Koopmans

Adres: Donkerbroek 7 = 10

Gecontroleerd