Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 13 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Houkema
Jan Middendorp
Gerrit Jan van der Veen
Sipke Nuwolt

Adres: Donkerbroek 8 = 12

Gecontroleerd