Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 15 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Alle Andries Koopmans
Abel Pieters Posthumus
Hendrik Nijenhuis
Antoon Wever

Adres: Donkerbroek 10 = 14

Gecontroleerd