Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 18 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Boschhuis

Adres: Donkerbroek 18

Gecontroleerd