Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 19 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jannes Roelofs Hoogenberg
Jan Bergsma
Jan Sikkema
Jan de Vegt
Johannes Post

Adres: Donkerbroek 11 = 17

Gecontroleerd