Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 20 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen van der Broek

Adres: Donkerbroek 18a

Gecontroleerd