Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 21 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Rinse Bergsma

Adres: Donkerbroek 18b

Gecontroleerd