Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 22 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Heida

Adres: Donkerbroek 18c

Gecontroleerd