Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 23 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Aitze Bouma

Adres: Donkerbroek 12 = 19

Gecontroleerd