Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 25 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen van der Broek
Jan de Jong
Jan Bergsma
Jitze Broers
Johannes Maarten Dijkstra
Jouke Post
Jitze Meerstra

Adres: Donkerbroek 13 = 20

Gecontroleerd