Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 27 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert van der Broek

Adres: Donkerbroek 21a

Gecontroleerd