Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 30 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Coöp. Aankoop Vereeniging

Adres: Donkerbroek 17 = 24

Gecontroleerd