Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 31 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jelle Wiarda
Jan Wiebes Postma
Ebe Dockter

Adres: Donkerbroek 18 = 25

Gecontroleerd