Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 35 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Hartholt
Johannes Hillebrand Hartholt

Adres: Donkerbroek 20 = 28 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd