Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 37 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Hillebrand Hartholt

Adres: Donkerbroek 28 (vervolgkaart)

Gecontroleerd