Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 39 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Ned. Herv. Kerk)

Adres: Donkerbroek 22 = 30

Gecontroleerd