Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 43 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ritske de Boer
Rink Posthumus

Adres: Donkerbroek 22c = 34

Gecontroleerd