Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 44 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Dirk Flokstra

Adres: Donkerbroek 35

Gecontroleerd