Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 45 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan de Vries

Adres: Donkerbroek 35a

Gecontroleerd