Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 47 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert van der Broek
Jan Wiebes Postma

Adres: Donkerbroek 23 = 37 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd