Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 48 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert van der Broek
Jan Wiebes Postma

Adres: Donkerbroek 37 (vervolgkaart)

Gecontroleerd