Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 49 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Heida
Jacob Heida

Adres: Donkerbroek 24 = 38

Gecontroleerd