Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 52 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Heida

Adres: Donkerbroek 41 (= 25 b)

Gecontroleerd