Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 56 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter van der Veen
Lolke Bakker

Adres: Donkerbroek 45 (= 29)

Gecontroleerd