Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 59 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Vries
Anne Vries
Tjerk Boonstra
Jan Post
Wiebe Hofman

Adres: Donkerbroek 35=48

Gecontroleerd