Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 64 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaske van der Wal (Wed. Jacob Vries)
Pieter Vries
Eldert Geertsma

Adres: Donkerbroek 30=53

Gecontroleerd