Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 65 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Meek (Wed. Jan Gerrits Dokter)

Adres: Donkerbroek 39-54

Gecontroleerd