Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 66 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Meek (Wed. Jan Gerrits Dokter)

Adres: Donkerbroek 54

Gecontroleerd