Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 68 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Hebers (wed. van)

Adres: Donkerbroek 55 a

Gecontroleerd