Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 69 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Sikkema
Samme de Vries

Adres: Donkerbroek 38=56

Gecontroleerd